Радиодифузерите најдоцна до 31 декември да воведат на спортските канали коментирање на македонски и албански јазик

Врз основа на извештајот на работната група за изнаоѓање начин за регулирање јазично покривање на македонски и албански јазик на спортските канали што се реемитуваат на територијата на државата, Владата им препорача на сите радиодифузери што реемитуваат спортски содржини најдоцна до 31 декември да почнат да ги имплементираат одредбите од Конвенцијата на ЕУ за прекугранична телевизија и да ги емитуваат спортските медиумски сервиси на македонски и на албански јазик.

Google search engine