Приватност

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Индекс24.мк ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се дотапни за трети лица, освен во случаи поинаку пропишани со закон.