Најпопуларните презимиња во Европа

Презимињата секако се интересна тема, иако не секогаш се сметаат за мотивирачки. Презимињата не само што ви обезбедуваат почетна точка од која можете да го следите вашето потекло, туку и вашата културна историја.

Многу презимиња се чудни. Некои од нив некогаш биле професии кои подоцна станале имиња. Други биле имиња за природни карактеристики или предмети кои повеќе не одговараат на нивните современи еквиваленти. Оваа карта ви дава поглед на некои популарни европски презимиња.

Google search engine