Чудните времиња на вечера на Европа

Повеќето луѓе ги сфаќаат своите оброци прилично сериозно, без разлика дали тоа ги вклучува сите три дневни оброци или само еден од нив. И веројатно знаеме една личност (или е таа личност) која малку се лути кога е гладна или не нахранета.

Веројатно е безбедно да се каже дека овие луѓе можеби нема да поминат толку добро додека патуваат низ Европа. Погледнете ја оваа карта на стандардното време на вечера во Европа. Некои од нив едноставно изгледаат сосема смешно и апсурдно!

Google search engine