Анализа на скриените трошоци: Зошто малите маркети одбиваат плаќања со картички за купување на цигари

Во денешното дигитално доба, безготовинските трансакции стануваат сè повообичаени, нудејќи им удобност и безбедност на потрошувачите. Меѓутоа, кога станува збор за купување цигари во малопродажните супермаркети, можеби сте забележале дека многу сопственици не им дозволуваат на клиентите да плаќаат со картички. Оваа одлука често е водена од високите провизии за трансакции наметнати од банките, кои значително влијаат на профитните маржи на овие бизниси. Денар ги истражи причините зад оваа практика и ќе ви дадеме некое видување на предизвиците со кои се соочуваат трговците на мало при прифаќањето на плаќањата со картички за продажба на цигари.

Надоместоци за трансакција:

Google search engine

Банките вообичаено наплатуваат процентуална провизија за трансакција за секое плаќање со картичка што го вршат клиентите. Кога станува збор за продажбата на цигари, профитните маржи се веќе релативно ниски, а овие провизии за трансакции можат да го намалат профитот уште повеќе. Понатаму, провизијата што ја наплатуваат банките за овие трансакции често се смета за прекумерна, што го прави финансиски неисплатливо за трговците на мало да прифаќаат плаќања со картички.

Голем обем на продажба на цигари:

Цигарите често се производи со голем обем, а трговците на мало може да доживеат значителен број трансакции во текот на денот. Кога ќе се земат предвид провизиите за трансакцијата и одредбите поврзани со плаќањата со картички, овие трошоци може брзо да се акумулираат, намалувајќи ја профитабилноста на бизнисот. Трговците на мало може да сметаат дека е економски поизводливо да прифатат плаќања во готовина, избегнувајќи ги дополнителните трошоци поврзани со трансакциите со картички.

Очекувања на клиентите:

Додека плаќањата со картички нудат погодности за клиентите, некои малопродажни маркети може имаат повеќе приоритет да ги задржат нивните цени конкурентни, отколку да нудат опции за плаќање со картичка. Како резултат на тоа, тие може да изберат да се фокусираат на обезбедување пониски цени за цигарите, привлекувајќи клиенти кои имаат поголема веројатност да платат со готовина. Во такви случаи, трговците на мало може да го сметаат прифаќањето на плаќањата со картички како непотребен трошок што може да ја загрози нивната способност да нудат конкурентни цени.

Алтернативни опции за плаќање:

За да се приспособат на клиентите кои претпочитаат плаќања со картички, трговците на мало може да истражуваат алтернативни решенија за плаќање. Нашата држава сеуште е далеку од нови начини на плаќање кај трговците без висока провизија, но можеби треба да се размислува во таа насока. Од тие нови опции се очекува да доаѓаат со пониски провизии за трансакции и да може да бидат поисплатливи за трговците на мало, овозможувајќи им да воспостават рамнотежа помеѓу удобноста на клиентите и финансиската одржливост.

Заклучок:

Одлуката на малопродажните маркети да не прифаќаат плаќања со картички за продажба на цигари честопати е предизвикана од високите провизии за трансакции и одредбите наметнати од банките. Со оглед на релативно ниските профитни маржи и големиот обем на продажба на цигари, на трговците на мало може да им биде финансиски предизвик да ги апсорбираат овие дополнителни трошоци. Меѓутоа, како што напредува технологијата, може да се појават алтернативни опции за плаќање, овозможувајќи им на трговците на мало да обезбедат практични начини на плаќање додека ја одржуваат профитабилноста.