5 прашања на кои ни науката нема одговор – дали небото е сино за сите луѓе на планетата Земја?

Како што знаеме, нуката постојано е во развој. Работите кои што пред 20 години изгледаат нереални во областа на медицината и технологијата, денеска се дел од нашиот секојдневен живот.

5 прашања на кои ниту науката нема одговор:

Google search engine

1. Како започнал животот на Земјата?

Постојат многу теории кои што се обидуваат да го дадат точниот одговор на ова прашање, но дури и луѓето кои што се согласуваат и кои што имаат иста идеја за тоа не можат да го дадат точниот одговор. Има многу различни мислења во врска со тоа прашање, но одговорот сè уште не е јасен.

2. Како фунционира плацебо ефект?

Плацебо е нешто што нема очигледни тераписки влијанија (како на пример водата). Феноменот кога луѓето ќе почнат да чувствуваат болка по консумирање на псевдо-лекови се нарекува плацебо ефект. Некои луѓе веруваат дека тоа е резултат на човечката свест.

3. Животните мигрираат, знаеме зошто – но како функционира тоа?

Животните можат да патуваат и по илјадници километри во текот на годината бегајќи од екстремните температури, барајќи храна или пак барајќи партнери. Различни видови користат различни навигациски методи, како на пример магнетното поле на Земјата. Меѓутоа, механизмот на миграцијата не е толку проучен.

4. Го гледаат ли и другите луѓе светот точно таков каков што го гледаш и ти?

Никој не го знае точниот одговор на тоа. Дури и доколку не зборуваме за слепите луѓе, не можете да бидете сигурни дека небото е сино за секој човек кој што живее на Земјава.

5. Што имало пред Големата експлозија?

Единствениот одговор кој што научниците можат да го дадат е „ништо“ затоа што не постоело нешто кое што се нарекувало „минато“. Немало ниту место ниту време…