Само што се смирила вербалната војна меѓу бразилскиот претседател Жаир Болсонаро и претседателот на Франција Емануел Макрон, новиот британски министер за туризам повторно додал масло на огнот. И тоа побрутално и попростачки од самиот Болсонаро.

Ренцо Гарсија, поранешен ММА борец и нов член на бразилската влада задолжен за туризам, рекол дека Макрон е "кловн" и се заканил дека ќе го загуши. 

"Единствениот пожар кој се случува е пожарот во бразилските срца и срцето на нашиот претседател, кловну", рекол Гарсија во видео снимка пратена до Макрон, или Микрон, како што го нарекол.

"Дојди тука! Ќе те фатам за врат, за тој пилешки врат. Нема да ме измамиш", беснеел Гарсија.

Откако било објавено видеото, бразилскиот новинар Адриано Вилксон му се јавил на министерот. Ако очекувал одмерена изјава, сигурно бил разочаран.

"Луѓето ќе мислат дека го нареков пиле бидејќи сакам да ја доведам неговата машкост во прашање, но сум видел многу хомосексуалци кои се помажествени од овој имбецил", рекол Гарсија, пред да започне да ја напаѓа сопругата на Макрон, Брижит.

"Ќе ви поставам едно прашање. Дали е грозна или убава? Дали би биле со неа? Фактот што Макрон спие со змеј не го прави познавач на огнот. Грда е човеку", рекол министерот.

Потсетуваме, бразилскиот претседател Жаир Болсонаро неодамна исто така ја навредил Брижит Макрон, потсетувајќи на нејзините години и фактот што е 24 години постара од својот сопруг. На тоа претходеле критиките од Макрон на сметка на Болсонаро поради пожарите во Амазонија.

Откако Борис Џонсон го изгубил мнозинството во британскиот парламент, пратениците со 328 гласа за и 301 против одлучиле дека планот за излегување од ЕУ на премиерот Џонсон на 31-ви октомври е незаконски.

Британскиот парламент изгласал започнување на процедура за забрана на Брегзит без договор. Со тоа се отвора пат за парламентарни избори. 

Пратениците во голем број истакнале дека сакаат расправа за законот според кој Брегзит на 31-ви октомври е противзаконски освен ако не биде изгласан договор за излегување од членството на ЕУ со Брисел. Парламентот за одложување на Брегзит, односно за излегување од ЕУ без договор ќе се изјасни во среда.

Борис Џонсон бил видно незадоволен, велејќи дека ни тој, ни јавноста, не сакаат избори.

"Мора да направиме избор. Но народот ќе мора да избере кој ќе оди во Брисел ова да го среди. Ако пратениците гласаат преговорите да се стопираат, единствен следен чекор се избори. Ова значи само понатамошно одложување и конфузија", рекол тој.

Џереми Корбин истакнал дека нема мнозинство кое би одобрило Брегзит без договор.

"Доколку премиерот сака Брегзит без договор, мора прво да донесе закон за тоа", рекол тој.

Претходно претседателот на Долниот дом на британскиот парламент - Претставничкиот дом, Џон Беркоу, одобрил вонредна расправа за Брегзит која ја предложиле пратениците кои се обидуваат да пронајдат начин за избегнување на излегување на земјата од ЕУ без договор.

Расправата траела околу три часа, по што пратениците гласале дали во среда ќе се изјаснат за закон со кој премиерот Борис Џонсон бил принуден за три месеци да го одложи Брегзит кој бил планиран за 31-ви октомври.

"Тоа е нашата последна шанса да го искористиме ова", рекол лидерот на опозициската Лабуристичка партија Џереми Корибн на почетокот на расправата.

 

Платежните картички се стандарден финансиски производ и еден од основните инструменти за безготовинско плаќање, со широка употреба низ светот. Главната предност на платежните картички е брзината на извршување на трансакциите, без потреба од држење готовина, како и нивната широка прифатеност низ продажните места, како во рамки на домашната економија, така и во странство. Најчесто користени се картичките со дебитна и картичките со кредитна функција, односно дебитните и кредитните картички.  

Дебитните картички се поврзани со банкарска сметка и му овозможуваат на имателот (физичко или правно лице) да повлекува готовина од картичката со посредство на банкомат или да врши плаќање на купените стоки и услуги, на физичко место на продажба – ПОС- терминал (англ. Point of sale) или на виртуелно место на продажба, односно преку интернет. Секоја од овие активности доведува до задолжување на банкарската сметка со која е поврзана дебитната картичка. Задолжувањето, односно повлекувањето средства од банкарската сметка може да биде без одложување (веднаш) или со утврдено временско одложување (по утврден временски период).

Најчесто дебитните картички се поврзани со трансакциска (платежна) сметка – сметка на која се евидентираат паричните приливи и одливи на лицето што ја поседува картичката. Банката и клиентот може да се договорат за дозволено пречекорување над износот на состојбата на сметката. При користење дополнителни средства во рамки на износот на дозволеното пречекорување (износ на негативно салдо или популарно „одобрен минус“), издавачот на платежната картичка вообичаено наплаќа камата. Клиентите редовно треба да ја следат динамиката на користење на дозволеното пречекорување (преку извод од банка или друг начин на информирање од банката) и соодветно да ги приспособат своите трошења во дадената рамка. Вообичаено, банките во своите системи имаат вградено контролни механизми коишто не дозволуваат клиентот да троши повеќе од „одобрениот минус“ (неможност за повлекување/трошење средства над тој износ).

Кредитните картички може да не се поврзани со конкретна сметка и преку нив на имателот му се овозможува користење средства во висина на одобрениот кредитен лимит (кредитна линија). Износот и временскиот период во кој може да се користи кредитниот лимит, како и висината на каматната стапка којашто се применува на искористените средства, се регулира со договор меѓу клиентот и издавачот на кредитната картичката. На одреден датум во месецот, банката врши увид во користењето на картичката и обемот во кој бил користен кредитниот лимит. Потоа, во зависност од условите дефинирани во договорот, банката му доставува на сопственикот на кредитната картичка месечен извештај, којшто содржи и информација за минималниот износ што треба да го отплати.

Минималниот износ за отплата вообичаено се поставува на ниско ниво (најчесто од 3 до 10% од искористениот кредитен лимит), но сопственикот на картичката има можност да уплати повеќе од минималниот износ. При уплата само на минималниот износ, клиентот треба да се информира за неговото значење за натамошните отплати и за евентуалните дополнителни трошоци на заостанатиот долг, што може да биде различно од еден до друг издавач на кредитна картичка.

Во најголем број случаи, за месечните уплати на минималниот износ со кој се намирува дел од долгот направен со користење кредитна картичка се користи т.н. траен налог, со кој сопственикот на кредитната картичка ја овластува банката автоматски да ги одземе средствата од неговата сметка на предвидениот датум за точно дефинирана намена. Ова наметнува потреба имателот на картичката да се грижи да има задоволително салдо на сметката на договорениот датум за пренос на средства и отплата на долгот од картичката.  Треба да се има предвид дека банките вообичаено за одреден период (различен по банки) толерираат задоцнување во однос на уплатата на минималниот износ, но тоа укажува на потребата клиентот во тој период соодветно да ги насочи приливите за отплата на долгот од картичката. Сепак, доколку по тој период не се намири долгот, квалитетот на побарувањето се влошува. Банката има право да пресметува казнена камата на неисплатениот долг. Доколку исплатата на долгот доцни повеќе од 90 дена, станува збор за т.н. „нефункционално побарување“ и банката пристапува кон процедурата за ваков тип побарувања и преземање мерки за наплата на долгот.     

Дозволеното пречекорување на дебитната картичка и кредитниот лимит на кредитната картичка (искористениот и неискористениот износ) влегуваат во кредитната изложеност на банката кон клиентот, односно и двете категории упатуваат на долг на клиентот кон одделна банка. Тоа значи дека при евентуално барање за кредит, банката ќе ја земе предвид задолженоста врз основа на дозволено пречекорување кај дебитната картичка и кредитен лимит кај кредитната картичка (кај истата банка и кај други банки). Главните разлики меѓу користењето на дозволеното пречекорување кај дебитната картичка и кредитниот лимит кај кредитната картичка, во споредба со користење потрошувачки кредит е што потрошувачкиот кредит е вообичаено на поголем износ, понекогаш за конкретна намена, што наложува потреба од подетална кредитна анализа од страна на банката при неговото одобрување. Процедурата околу одобрување средства врз основа на картички е поедноставна, но вообичаено се работи за помали износи. Притоа, особено едноставна е процедурата за одобрување средства врз основа на картички во банката во која ја држите и трансакциската сметка, на која ја примате платата, односно имате редовни приливи. Дополнителен трошок кај кредитната картичка е и членарината којашто му се наплатува на сопственикот на годишна основа како надомест за удобноста од користењето на картичката.

Банките вообичаено доставуваат извештај до клиентот на редовна основа, најчесто еднаш месечно, за сите трансакции со конкретната картичка. Информирајте се кај банката за начинот на кој доставува ваков извештај (по пошта, по електронски пат), изберете начин којшто најмногу ви одговара и внимателно проверувајте го извештајот, заради ефикасно управување со паричните средства. 

Што треба да знаете при користењето дебитни и кредитни картички? 

Платежните картички се универзален, светски прифатен инструмент за безготовински плаќања, којшто поради низата предности во однос на брзината и едноставниот начин на употреба, како во земјата, така и во странство, има широка употреба во светот. Платежните картички даваат и можност за дополнително финансирање од страна на издавачот, со однапред дефинирани услови, што овозможува средства за дополнителна потрошувачка. Сепак, користењето на дозволеното пречекорување на дебитните картички и кредитниот лимит на кредитните картички е всушност користење кредитен производ за коешто банката наплаќа камата, што бара внимателност од страна на клиентот со цел да се избегне презадолженост. Затоа, внимателно управувајте со вашите картички и редовно проверувајте ги извештаите од банките. 

Извор: НБРМ

За половина денар се зголемува малопродажната цена на бензините, а на дизелот и екстра лесното масло за домаќинства останува непроменета.

Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Еуросупер БС 95 од ноќеска на полноќ ќе изнесува 67 денари за литар, на Еуросупер БС 98 ќе биде 69 денари. Дизелот ќе продолжи да се продава по 61 денари, а екстра лесното масло за домаќинство по 51 денар за литар.

Малопродажната цена на мазутот М-1 НС се намалува и ќе изнесува 31,8 денари за килограм.

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот седумдневен период бележат зголемување кај бензинот во просек за околу 1,61 отсто, кај дизелот има намалување во просек за околу 0,07 отсто, кај екстра лесното масло намалување во просек за околу 0,05 отсто и кај мазутот намалувањево просек за околу 3,09 отсто.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот седумдневен период изнесуваше 55,43 денари и е за 0,033 отсто понизок од курсот на доларот по кој беа формирани цените со претходната пресметка.

Цените на нафтата денес паднале поради тоа што на сила стапиле нови царини во трговската војна меѓу САД и Кина.

Воведувањето на тие царини предизвикало загриженост од нови негативни последици по глобалниот раст и побарувачката за нафта. 

Цената на северноморската нафта "брент" паднала за 16 центи на 59,09 долари за барел, додека американската лесна нафта "WTI" поевтинила за седум центи на 55,03 долари за барел.

САД вчера почнале со воведување на 15-процентни царини на различни кинески производи, вклучувајќи облека, паметни часовници и телевизори со рамен екран, по што Кина вовела 5-процентна тарифа на американската нафта.

Тоа е прв пат на удар на тарифите да се најде нафтата, откако двете водечки светски економии пред повеќе од една година ја започнале трговската војна.

Енергетските компании во САД, девети месец по ред, го намалиле бројот на бушотини, на најниско ниво од јануари минатата година.

Меѓутоа, тоа што веројатно многу ќе ја заболи американската јавност е дека овие нови санкции ќе чинат едно американско домаќинство просечно околу илјада долари годишно.

 

Повеќе од 16.000 претпријатија повторно се изградени и продолжиле со производство во сирискиот град Алепо, изјавил гувернерот на овој град Хусеин Ахмад Диаб.

Пред граѓанската војна во подрачјето Алепо активни биле 34.000 фабрики и електрани. 

"За жал, терористите во текот на војната ги гранатираа и ограбија сите тие објекти. Работата на реновирање започна откако Алеп беше ослободен од терористите. Сега повеќе од 16.000 претпријатија повторно започнаа со производство", рекол Диаб.

TASS потсетил дека во Алепо се водела жестока битка меѓу провладините сили и милитантите, а дека градот од терористите бил ослободен во 2016-та година.

Меѓу главните мети на терористи во Алепо била славната тврдина и стариот град, кои претставуваат културно наследство.

"Тврдината го издржа сето ова зло. Милитантите ископаа тунели за да го кренат стариот град во воздух, но нивните планови пропаднаа. Во обновата на овие локации учествува комисија на историчари, експерти за обнова и филантропи", додал Диаб.

 

 

Кралицата Елизабета го одобри барањето на Борис Џонсон да го суспендира Парламентот.

За нејзиното Височество се вели дека официјално ја одобрило владината наредба за нов говор на кралицата и укинувањето на парламентот од 11-ти септември.

Кралицата го одобрила барањето на Џонсон во Балморал, каде ужива во својот летен одмор.

Идејата да се суспендира парламентот, познато како пророгација, значи дека пратениците сега нема да имаат време да го спречат Џонсон да го спроведе Брегзит без договор. Нема дебати, гласање, а многу закони кои не се довршени низ собраниската процедура запираат.

Како што наведува ВВС, мал број министри знаеле за планот и дека тој ќе доведе до голем конфликт.

Велика Британија треба да ја напушти ЕУ на 31-ви октомври, со или без договор. Премиерот Џонсон тври дека сака да ја напушти ЕУ споразумно, но дека е подготвен да си замине и без договор, наместо да го пропушти рокот.

43 ден откако е притворен Бојан Јовановски и сеуште нема дадено исказ пред Јавното обвинителство како првоосомничен за случајот „Рекет“. Заев и власта се очајни во обидите да го заташкаат целиот случај и да прикриваат вмешаност на останати функционери и обвинители, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

Поголем доказ за паниката на власта од притисокот кој што го вршат секојдневно врз медиумите нема. До скоро за Заев демократијата на едно општество зависеше од слободата на говор и медиумите. Tој велеше дека медиумите треба да работат ослободени од какви било притисоци, и да ги информираат граѓаните без цензура, a сега истото одеднаш не важи кога се обелоденува нешто што на власта не и одговара.

Русковска и Јовевски да сакаа да ја забрзаат истрагата до сега ќе беа повикани сите вмешани во случајот чии имиња се спомнуваа цели четири месеци откако е обелоденет овој скандалозен случај. Напротив, Јовевски ја негираше вмешаноста на политичари во рекетот, но гледаме дека Заев ги предупредил обвинетите.

Со опструирање, со забошотување и развлекување на истрагите, Заев само добива на време.

До пред три години власта ветуваше владеење на правото и нулта толеранција за корупцијата. Судството не само што не се исчисти туку се затрупа во криминалите на октоподот.

Јавното обвинителство во овој состав не може да понуди професионалност и објективност затоа што оддалеку се гледа нивниот обид да ја амнестираат на секој начин вмешаноста на функционерите на власта во криминалните шеми на октоподот. Картите се на маса и се отворени. до каде се Коки, Кики, Фрики и Шеки да бидат прашани од Русковска за што им служеше меѓународниот сојуз и нивната вмешаност во криминалните шеми?

Зошто Вилма Русковска ги заштитува функционерите на власта, и од што се плаши Љубомир Јовевски?

На граѓаните, но и на евроамбасадорите од меѓународната заедница им е јасно дека целиот случај се претвори во телевизиско шоу, каде оние кои што треба да го гонат криминалот на власта, се ставиле во негова заштита или пак се дел од криминалната банда.

На рекетарската банда ќе и дојде крајот, а тогаш одговорноста ќе биде нужна и рекетарите и сите помагачи ќе одговараат и никој нема да застане на патот на правдата, затоа што само преку обелоденување на вистината и одговорност може да се надеваме на обнова на Македонија.

Новинарот на „Ла Верита“ од Италија за порталот „Домовина.је“ открива од каде ги добил материјалите и видеата за случајот „Рекет“. Во интервјуто Гајзер зборува дека со години ја следел ситуацијата во Македонија и заклучил дека меѓународни мрежи се обидуваат да манипулираат со суверена држава за свои интереси.

Доверлив извор во Македонија ми предаде некои документи и видеа што укажуваат на тоа дека специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, го рекетирала обвинетиот за корупција, убедувајќи го дека во замена за 8,5 милиони евра може да му обезбеди ослободување, објаснува Гајзер во интервјуто за словенечкиот портал.

Преку моите написи секогаш се обидував да и помогнам на Македонија да избегне вакво понижување, да укажам на погрешните чекори на Европска унија во таа држава и да спречам меѓународните мрежи да создадат од Македонија преседан за манипулирање со една земја и нејзините жители.

Градската управа на главниот град на Катар, Доха, започнала да ги фарба градските улици во сина боја, во рамки на пилот проектот за борба против екстремните жештини.

“Температурата на темниот асфалт е за 20 Целзиусови степени повисока од реалната температура, бидејќи црната боја привлекува и зрачи топлина”, изјавил градскиот инженер на Доха, Сад ел Досери, пренесува катарскиот весник “Раја”. 

Според неговите зборови, фарбањето на асфалтот ќе помогне да се намали температурата за 15-20 Целзиусови степени, но и да се зголеми животниот век на премазот.

Моментално патиштата се офарбани само на една од централните улици на градот, каде температурата поради недостаток на зелена површина може да порасне и до 50-тиот Целзиусов степен.

View image on Twitter View image on Twitter

 

 

Top