Регистар за загадување ќе се формира во Скопје

Работилница за улогата и учеството на граѓанскиот сектор во отворањето на оперативен регистар за евиденција на загадувањето ќе се одржи денес во Скопје.

Работилницата ја организира РЕЦ (Регионален центар за животна средина за Централна и Источна Европа, нашето Министерство за животна средина и просторно планирање. Работилницата е дел од проектот „Поддршка за воспоставување на Протоколот за регистрирање на загадувачите“ кој се спроведува во земјитео д Западен Балкан и Молдавија.

Во рамки на работилницата ќе се презентира акционен план кој ќе ги прецизира конкретните чекори кои организацијата подоцна ќе ги применува. 

Top