Кога рекетарите се во Влада, логично е шверцерите да се во театар!
Top