Уште од времето на самите почетоци на Олимписките игри, па се до модерните игри денеска, атлетиката се уште претставува еден од најстарите облици на спортското…
Неодамна, некои од развојните психолози ја зголемија загриженоста дека тинејџерите трошат премногу време на Фејсбук и други социјални мрежи и дека на тој начин се кочи невролошкиот…
Top