Иднината е многу поблиску отколку што мислите. Кои нови технологии ќе ги видиме за една година? Кои за две? Ви пренесуваме пет големи откритија што, со малку среќа, ќе ни го подобрат светот.1. Пристигнува глобалниот безжичен интернет Над 50 отсто од руралните подрачја во Европа, Африка и во Азија и понатаму немаат квалитетен и брз интернет. Ако некогаш сте мечтаеле за тоа цел свет да има бесконечен безжичен интернет, имаме одлична вест. Грег Вајлер, основач на „УанВеб“, планира да го направи токму ова во период од десет години. 2. Во изработка е вакцина против сида Светот го очекува тоа со децении. Научните…
Кога станува збор за интернетот, „Гугл“ е крал! Според „Интернет лајв стетс“, постојат над 3,5 милијарди пребарувања дневно на овој веб-пребарувач.Меѓутоа, „Гугл“ не е служи само за пребарувања - постојат многу други скриени функции и можности за кои можеби не сте слушнале.1. Преведете симболи и букви цртајќи ги  Ако имате проблем да идентификувате одреден симбол од друг јазик и ви е потребна помош, тогаш можете да го нацртате, а „Гугл транслејт“ ви ја нуди токму оваа опција и потоа ќе се обиде да го преведе за вас.2. Изговарање броеви на англиски јазик Доколку треба да изговорите некој поголем број на англиски,…
Кога ќе се споменат тинејџерите, многумина помислуваат на лица што спијат до доцна, прават селфи-фотографии или играат компјутерски игри. Но, сепак, некои од оваа група слободното време го користат за иновации. Ова се 8 тинејџери кои со својата продуктивност, иновација и креативност создале навистина интересни иновации што можат да ги променат нашите животи.  1. „Ди-ај-уај“ Брајов принтерИзум на 13-годишниот Шубам Банерџи. Користен е комплет „Лего мајндстормс ЕВ3“ и хардвер кој чини 5 американски долари за да се изработи принтерот. Со околу 285 милиони индивидуи со оштетен вид на светско ниво, овој уред може да биде од голема корист. Стартапот е…
Регулаторното телекомуникациско тело во Германија соопшти дека ја забранува продажбата на паметните часовници кои родителите можат да ги користат за да ги проверуваат своите деца, со образложение дека часовниците ги прекршуваат германските закони за прислушување. Агенцијата информира дека веќе се преземени мерки против неколку фирми кои продаваат вакви часовници преку интернет. Тие инсистираат родителите да ги уништат ваквите часовници, кои се широко достапни за децата од 5 до 12 годишна возраст во Германија. „Со помош на апликација, родителите можат да ги користат овие часовници за тајно да ги прислушуваат своите деца. Нашата истрага покажа дека родителите ги користеле часовниците за…
Американците одобрија лек во облик на пилула со вграден сензор кој преку специјална апликација на паметните телефони, ќе ги известува пациентите, докторите и членовите на семејството за времето за земање на лекот. Еден од поголемите проблеми во здравството се неодговорните пациенти кои што не се придржуваат до терапијата, не ги земаат лековите на време или воопшто не ги земаат. Освен што на тој начин го загрозуваат своето здравје, таквото неодговорно однесување тежи дури 100 милијарди долари на годишно ниво, затоа што најчесто здравствената состојба се влошува, што значи дека на пациентот ќе му требаат нови прегледи, нови поскапи лекови и…
Не мо­жам да ти ка­жам, ќе ти пи­шам на „Фејс­бук“ ко­га ќе дој­дам до­ма –  ова е нај­че­сти­от раз­го­вор на де­неш­ни­те мла­ди лу­ѓе. Со­ци­јал­ни­те мре­жи го за­зе­доа ме­сто­то на ко­му­ни­ка­ци­ја­та во че­ти­ри очи. Мла­ди­те из­би­ра­ат раз­го­вор на „Фејс­бук“, „Скајп“, „Ви­бер“, по­во­зрас­ни­те се ре­ша­ва­ат на ко­му­ни­ка­ци­ја пре­ку е-по­ра­ки.  По­лес­но е не­ко­му да му ка­жеш де­ка е каз­нет со 30 про­цен­ти од пла­та пре­ку по­ра­ка, откол­ку да го вик­неш во кан­це­ла­ри­ја и да се  со­о­чиш со не­го. За­ле­пе­ни сме за комп­ју­те­ри­те и за те­ле­фо­ни­те, па ду­ри и то­гаш ко­га се­ди­ме со друш­тво. Да­ли ва­кви­от на­чин ги от­ту­ѓу­ва пом­ла­ди­те?  Иа­ко по­го­лем дел од…
Резултатите од испитувањето на јавното мислење за пазарот на електронски комуникации во Македонија на Агенцијата за електронски комуникации покажува дека бројот на корисници на интернет на мобилен телефон преку мобилен оператор е во константен раст од минатата година и сега изнесува 58,6 отсто. Најголемиот број од корисниците се помлади од 40 години, но исто така се забележува пораст и кај лица под 50 години. Најголемиот дел од корисниците на интернет преку мобилен, 96,3 отсто, користат апликации за комуникации. Најкористена е „Вибер“ (92,2 проценти), по која следат „Фејсбук месинџер“ (84,4 отсто), „Скајп“ (43,5 отсто) и „Ватс ап“ (25,5 отсто). Повеќе од…
Кинеската влада моментално гради голема база на податоци која што, кога ќе биде готова, ќе може да го идентификува секој граѓанин на Кина за само неколку секунди. Кина ја има најголемата мрежа на надзорни камери на светот. Речиси и да не постои град во кој што нема огромна мрежа со камери кои што ги снимаат граѓаните. Десетици милиони камери секојдневно снимаат на јавните површини, а за да ги анализираат снимките, на тамошните власти им се потребни најнапредни технологии и најбрзи компјутери. Една од напредните технологии е онаа за препознавање на лица, а за тоа е специјализирана компанијата SenseTime. Покрај другите…
loading...